Protocolbureau plans and develops conferences, receptions, fashion shows, award ceremonies, official events with dignitaries and networking events for government organisations and companies. Protocolbureau also offers a training programme about protocol and the management of high-level events. We are Europe’s leading protocol expert.

Het Protocolbureau is dé Europese protocolexpert met meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling en uitvoering van congressen, gala’s, recepties, seminars, prijsuitreikingen, ceremoniën, bijeenkomsten met hoogwaardigheidsbekleders en netwerk events voor de overheid en het bedrijfsleven. Daarnaast organiseren wij trainingen over protocol en het management van high-level events.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply