Vlaggen protocol; de juiste volgorde van de vlaggen

Vlaggen protocol – vlaggen zijn een manier om de waardering voor het bezoek van een land, een instituut, een organisatie of een individu te symboliseren. Het is een manier om de genodigden te laten zien dat ze welkom zijn.

Het vlaggen protocol is een weerspiegeling van de rangorde van de functionarissen die het evenement of de ontmoeting bijwonen. Vlaggen hangen in dezelfde volgorde. 
De basisprincipes van het vlaggen protocol zijn eenvoudig:
  • Bepaal de rangorde van de vlaggenmasten.
  • Bepaal de rangorde van de vlaggen.
  • Plaats vlag 1 op mast 1, vlag 2 op mast 2 enzovoort.

Bepalen van de volgorde van de vlaggenmasten

Om de volgorde van de vlaggenmasten die voor een gebouw staan ​​te bepalen, staat men met de rug naar het gebouw.

Bepalen van de volgorde van de vlaggen

Een algemeen overzicht van de volgorde van de meest voorkomende vlaggen zoals gebruikt in de meeste landen:
  • Nationale vlag van het land.
  • Buitenlandse vlaggen (in alfabetische volgorde in het geval van meerdere landen).
  • Vlaggen van internationale of multilaterale organisaties (VN, EU, NAVO, etc.).
  • Vlag van de staat of provincie (in protocolvolgorde in geval van meerdere staten / provincies).
  • Vlag van de stad.
  • Vlag van organisatie of bedrijf.Andere vlaggen (bijv. Olympische vlag of LGBTQ+ vlag).

Bron: Protocol to Manage Relationships Today (Amsterdam University Press, 2020) 

Meer weten?

Volg onze online zelfgeleide training over de basis van het vlaggen protocol