Methode protocol; protocol als middel om een doel te bereiken, niet als doel op zichzelf

De methode van het protocol definieert protocol als een benadering die een fundamentele consistentie behoudt en zich tegelijkertijd aanpast aan verschillende uitvoeringen. Wij definiëren de methode van het protocol als een veelzijdig hulpmiddel dat in staat is om door een breed scala aan verschillende situaties te navigeren, zowel formeel als informeel, binnen zowel de publieke als de private sector.

‘In ons vak draait het om balans. Je moet de protocolregels kennen, maar je moet ook de context en de doelen begrijpen. Het is niet mijn doel om de protocolregels te overtreden, maar ik probeer wel de context en het protocol bij elkaar te brengen. Gemaakt om bij de gelegenheid te passen. Het gaat om het beste van twee werelden.’ – Nienke Majoor, hoofd afdeling Herdenken en Viering van het Nationaal Comité 4 en 5 mei

Methode protocol

De methode van het protocol bestaat uit de volgende drie stappen:

Stap 1 – verkrijgen van helderheid over:

  • De context (1a): wat is het (netwerk)doel van het evenement of de bijeenkomst? Hoe zijn wij in het verleden met deze situatie omgegaan? Hoe gaan anderen met dit protocol om?
  • De rangorde (préséance) van de aanwezigen (1b): hoogwaardigheidsbekledersen andere gewaardeerde stakeholders.

Stap 2 – de toepassing van het protocol – ontwikkeling van een eigen protocol op maat:

  • De regels van het protocol: de logistiek en de persoonlijke aandacht.
  • De symbolische waarde van protocol: het verhaal, de bredere context van waarom ze hier zijn.

Stap 3 – managen verwachtingen; het bespreken van de eerste versie van het protocol om er zeker van te zijn dat we het allemaal eens zijn.

Bron: Protocol to Manage Relationships Today (Amsterdam University Press, 2020)

Meer weten?

Volg onze online introductie in protocol; de zelfgeleide training over de methode van het protocol