Rebecca van Leeuwen

Rebecca van Leeuwen is na de toneelschool werkzaam geweest als regisseur/schrijver voor diverse dramaprogramma’s, onder andere bij AVRO Televisie. Van 1985 tot 2019 was zij de directeur van Theaterschool Rabarber in Den Haag, een kweekvijver voor Nederlandse acteurs.

In samenwerking met Protocolbureau ontwikkelde Rebecca van Leeuwen een praktijkgerichte training gericht op de persoonlijke presentatievaardigheden van de moderne protocolmedewerker. Ze geeft les in houding, stemgebruik, gezichtsuitdrukking en non-verbale communicatie. Haar deelnemers oefenen begroetingsprocedures, het begeleiden van hoogwaardigheidsbekleders, officiële aankondigingen en netwerkvaardigheden.

Rebecca van Leeuwen