Privacy

Hoewel er veel applicaties en websites zijn die informatie en andere statistieken over hun gebruikers verzamelen, verzamelen wij geen persoonlijke informatie over u wanneer u deze website bezoekt. Het Protocolbureau zal pas persoonsgegevens verwerken als u deze aanlevert via een contactformulier op onze website.

Hoe verwerken we uw gegevens?

Protocolbureau verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Protocolbureau uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit deelname aan trainingen of dienstverlening op het gebied van eventmanagement.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Protocolbureau doet er alles aan om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen we uw informatie met externe operators?

Protocolbureau verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens dan ook nooit zonder uw strikte toestemming aan derden verstrekken.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is te allen tijde mogelijk om een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering te sturen naar info@protocolbureau.com. Protocolbureau zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Protocolbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Protocolbureau maakt dan ook gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u in enig geval het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Protocolbureau verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@protocolbureau.com.