Jan Jaap van Weering

Jan Jaap van Weering werd in 1958 geboren in Hilversum. Hij voltooide zijn opleiding aan de IVA Business School te Driebergen. Hierna vervulde hij zijn militaire dienstplicht bij het Korps Mariniers. Vervolgens trad hij toe tot de Marketing Retail-organisatie van Royal Dutch Shell in Nederland waar hij trainees en collega’s begeleidde bij het correct omgaan met klanten. Hij verliet Shell in 2008.

Zowel in zijn privéleven als in professionele situaties merkte Jan Jaap dat mensen zich onzeker kunnen voelen over hun houding en gedrag bij formele gelegenheden. Vanaf de jaren negentig is hij zich gaan verdiepen in de achtergrond van omgangsvormen en begon hij in zijn vrienden- en kennissenkring adviezen te geven over etiquette en omgangsvormen.

Jan Jaap van Weering is gastdocent bij o.a. het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Defensie Academie -Instituut Defensie Leergangen, de IVA Business School en Stenden Hogeschool. Hij wordt regelmatig voor radio- en televisieprogramma’s uitgenodigd en was enige tijd gastcolumnist bij Het Financieele Dagblad en FD Entrepeneur. Tevens is hij de auteur van het boek ‘Distinguished’ over Zakelijke (Internationale) Etiquette en Omgangsvormen.

Volg een training door Jan Jaap van Weering: Protocol Training

Jan Jaap van Weering