Morgen spreekt Koning Willem-Alexander tijdens de 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Het is de eerste keer dat een Nederlands Staatshoofd de jaarlijkse vergadering toespreekt, normaal is dat de taak van de Nederlandse Minister-president. 

Dat heeft zo z’n voordelen. Staatshoofden spreken namelijk eerder dan regeringsleiders, Nederland is morgen de 14e spreker (van de 39). De vergadering wordt altijd geopend Secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de President van de Algemene Vergadering. Traditioneel volgt dan Brazilië en het gastland van de Verenigde Vergadering, de Verenigde Staten van Amerika. Aansluitend is het de beurt aan eerst de staatshoofden, dan de regeringsleiders en tot slot de ministers. Grote landen wisselen kleine landen zoveel mogelijk af. Na Amerika spreken morgen Polen, China, Jordanië, Rusland, Zuid-Korea, Iran, Qatar, Mozambique en dan Nederland.

Een ander privilege dat is voorbehouden aan alleen staatshoofden, is de zogeheten beige stoel, ook vaak de troon genoemd. Alleen staatshoofden worden eerst in deze stoel geplaatst voordat zij door het hoofd-protocol van de Verenigde Naties naar het spreekgestoelte worden begeleid. In 2013 ontstond er nog een diplomatieke rel rondom de stoel. Toen eiste de Palestijnse President Mahmoud Abbas het recht om in de stoel te zitten, wat volgens protocol alleen is voorbehouden aan staatshoofden van landen die volwaardig lid zijn. Palestina was in 2013 slechts een ‘observer state’ en kon binnen de Verenigde Naties alleen verdragen tekenen maar niet deelnemen aan stemmingen over resoluties.

Meer weten over protocol?
Volg een van onze trainingen of ga naar de website van het Protocolbureau waar veel informatie over protocol te vinden is. 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.