Op donderdag 15 november jongstleden volgden 100 leden van de Nederlandse vereniging van protocolexperts, de Kring van Kabinetmedewerkers, drie lessen uit de nieuwe opleiding over protocol en relatiemanagement op de Haagse Hogeschool. De docenten Bud Rellum en Anne-Maartje Oud verzorgden een les over diplomatie, Mirjam Schokker en Peter McSweeney over cultuurverschillen en Frits Stevens over ‘compliance’ & ethiek. 

Usher verwelkomen de deelnemers

De dag was onderdeel van het educatieve jaarprogramma van de Kring van Kabinetmedewerkers. Deze vereniging bestaat uit medewerkers kabinetzaken bij gemeentes en provincies en heeft als doel om kennis uit te wisselen en inhoudelijke netwerkbijeenkomsten te organiseren.

De nieuwe protocolopleiding is een initiatief van het Institute of Protocol The Hague en ging in september van start als minor voor vierdejaars studenten van de Haagse Hogeschool. De studie vertaalt het klassieke protocol, zoals dat al eeuwen door koningshuizen en regeringen wordt ingezet om de onderlinge betrekkingen soepel te laten verlopen, naar modern relatiemanagement. Organisaties nemen in deze barre economische tijden afstand van grootschalige en kostbare evenementen, maar zien wel de noodzaak om strategisch en zorgvuldig om te gaan met hun relaties. Modern protocol speelt handig hierop in.


Jean Paul Wijers, directeur van het Institute of Protocol The Hague, legde in de ochtend uit dat de minor vanaf 2014 ook voor de professionals toegankelijk is. “Met deze opleiding willen wij ons vak verder professionaliseren, want modern protocol wordt in de komende jaren steeds belangrijker. Het hebben en onderhouden van een netwerk is geen bijzaak maar hoofdzaak”, aldus Wijers. De protocolofficer speelt in die behoefte een sleutelrol.

Bud Rellum en Anne-Maartje Oud
over diplomatie

De les van Anne-Maartje Oud en Bud Rellum begon met een introductie in diplomatie: de geschiedenis van diplomatie, de rol van een diplomaat op een ambassade en de organisatie van diplomatieke relatiebijeenkomsten. Het tweede deel bestond uit een les over gedrag en een casus. 
De casus was het onderhandelingsproces dat vooraf gaat aan een protocollair evenement. De deelnemers gingen in groepjes met elkaar onderhandelen en kregen ieder een andere rol toebedeeld. Het doel was om de verschillende belangen zoveel mogelijk bijeen te brengen.

Mirjam Schokker over
cultuurverschillen

Mirjam Schokker en de Ier Peter McSweeney verzorgden de les over cultuurverschillen. Zij gaven het publiek een perspectief op de Nederlandse cultuur aan de hand van de theorieën van cultuurgoeroes Geert Hofstede en Edward Hall. “Een cultuur is ‘the way we do things around here'” legde Mirjam Schokker uit. 
“Voor mij is de Nederlandse cultuur oranje en de Koninklijke Familie” vervolgde Peter McSweeney. “Het is in cultuurverschillen altijd belangrijk om jezelf af te vragen ‘wie ben ik, wie is de ander en hoe verhouden onze culturen zich tot elkaar?'” 

De les over ‘compliance’ en ethiek
door Frits Stevens

De derde les ging over ‘compliance’ en ethiek. Frits Stevens begon de les met theorie. Van recht, regelgeving, ‘compliance’ ging het onderwerp naar ethiek. In het tweede deel kregen de deelnemers de opdracht om een casus uit te werken en een ethisch standpunt te bepalen.

De dag werd begeleid door drie ushers van het Protocolbureau die de deelnemers ontvingen en begeleidden. 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.