A President’s Credibility: moreel en functioneel vertrouwen

Deze foto is genomen tijdens de
diploma-uitreiking op 24 juni jongstleden.
De opleiding werd in 2016 gevolgd door
14 deelnemers die de opleiding beoordeelden
met een 4,2 (van maximaal 5) punten.

“Two months into his Presidency, Mr. Trump’s approval rating are at 39%. No doubt Mr. Trump considers that fake news, but if he doesn’t show more respect for the truth most Americans may conclude he’s a fake President.”
Dit is de laatste zin uit een artikel in The Wall Street Journal van 21 maart 2017 over het vertrouwen in de Amerikaanse president. 
Ook tijdens onze opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement’ die nu op de hotelschool wordt gegeven, sprak Monica Bakker van Comenius Leergangen over vertrouwen en met name het verschil tussen functioneel en moreel vertrouwen.
Functioneel vertrouwen gaat over de zekerheid van vaste procedures; moreel vertrouwen heeft te maken met integriteit. Het verschil daartussen is goed zichtbaar bij het vertrouwen in banken. De meeste mensen hebben functioneel vertrouwen in banken: ze vertrouwen ze hun geld toe omdat ze ervan uitgaan dat de bank dat geld niet kwijt raakt. Maar veel mensen hebben tegenwoordig geen moreel vertrouwen meer in de banken, omdat ze tijdens de recente crisis hebben ervaren dat banken voornamelijk geïnteresseerd zijn in hun eigen gewin.
Ook bij relatiemanagement gaat het om vertrouwen, echter voor organisaties voor wie relaties alleen functioneel of instrumenteel zijn, is het lastig een netwerk op te bouwen. Dat je dat vertrouwen winnen ook nog eens oprecht en echt moet menen, maakt relatiemanagement nóg complexer.
Het is aan de mensen binnen een organisatie om relaties aan te gaan die nét iets persoonlijker zijn dan de functie vereist. Om niet alleen effectieve tijd te besteden aan zakelijke onderwerpen, maar ook eens te vragen naar iemands welbevinden, een keer koffie te gaan drinken zonder agenda. Als je de relatie bouwt op een moment dat er even geen materiële winst te behalen is – en dat oprecht en welgemeend doet – kun je later gemakkelijker een beroep doen op die persoon. Maar het schuren tussen enerzijds het instrumentele van het relatiemanagement en anderzijds de persoonlijke kant van relaties die vertrouwen en integriteit vraagt, blijft een constant dilemma voor mensen in organisaties.


Meer informatie over de opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement’: relationshipmanagement.eu/postgraduate. Het artikel in The Wall Street Journal: wsj.com.


Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.